wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:bogsta.d.sn

Bogsta (D) socken

Översikt

Historik

Medeltid
Bogsta socken har medeltida ursprung.
Den hörde till hertigarna Karl och Karl Filips hertigdöme och lades efter den sistnämndas död till änkedrottning Kristinas livgeding.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Bogsta församling och för de borgerliga frågorna till Bogsta landskommun.
1952-
uppgår landskommunen i Tystberga landskommun som 1971 uppgår i Nyköpings kommun.
1980-
uppgår församlingen i Lästringe församling som 2002 uppgår i Tystbergabygdens församling.
2016-01-01
inrättas distriktet Lästringe, med samma omfattning som Lästringe församling hade 1999/2000 och fick 1992, och vari detta sockenområde ingår.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Rönö härad.
Soldaterna tillhörde Södermanlands regemente, Nyköpings kompani. De indelta båtsmännen tillhörde Andra Södermanlands båtsmanskompani.

Övrigt

Namnet (1302 Bughastaf) kommer från kyrkbyn. Efterleden är stav med oklar tolkning. Förleden innehåller båge eller ett namn bildat från båge, kanske syftande på viken nedanför kyrkan.

by/gård

 • Eke gd
 • Ekla by
 • Hammra by
 • Hässelby gd
 • Norrby hg
 • Nunsberga gd
 • Näsby gd
 • Sandbäcken gd
 • Törnby by
 • Valla gd
 • Ängstugan
  Snuggan
 • Ökna hg
plats/bogsta.d.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-11-07 19:43 av Björn