wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:torshälla.d.sn

Torshälla (D) socken

Översikt

Historik

Medeltid
Torshälla socken har medeltida ursprung.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Torshälla landsförsamling och för de borgerliga frågorna till Torshälla landskommun.
1952-
inkorporerades ungefär en tredjedel av landskommunen med Nyby bruk i Torshälla stad och övriga delen uppgick i Hällby landskommun.
Församlingen delades på samma sätt där den delen som överförs till Torshälla stad överfördes till Torshälla stadsförsamling.
Den kvarvarande delen av församlingen namnändrades sedan 23 januari 1970 till Hällby församling vilken 2002 uppgick i ”Hällby församling med Tumbo och Råby-Rekarne”.
2016-01-01
inrättas distriktet Hällby, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i Västerrekarne härad.
Soldaterna tillhörde Södermanlands regemente, Rekarne V kompani.

Övrigt

Namnet (1252 Thorsharchum) innehåller gudanamnet Tor och harg (kultplats, offeraltare, men också en allmännare betydelse av sten eller stenhög) här med sakral betydelse.

Sockenkyrka var Torshälla kyrka som var gemensam med Torshälla stadsförsamling och ligger i staden, ej i denna socken.

Plats

by/gård

 • Bjällersta
 • Brunsta
 • Bråttsta
 • Dalby
 • Egelsta
 • Folkesta
 • Hagby
 • Harsta
 • Hällby
 • Hällbybrunn kurort
 • Källsta
 • Löt
 • Mälby
 • Nyby bruk
 • Roxnäs
 • Skinnlösa
 • Skäcklinge
 • Säby
 • Söderby
 • Sövsta
 • Torlunda
 • Väsby
 • Årby
 • Ökna
 • Ölsta
plats/torshälla.d.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-11-07 19:42 av Björn