wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:länna.d.sn

Länna (D) socken

Översikt

Historik

Medeltid
Länna socken har medeltida ursprung.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Länna församling och för de borgerliga frågorna till Länna landskommun.
1952-
uppgår landskommunen i Åkers landskommun som 1971 uppgår i Strängnäs kommun.
2002-
uppgår församlingen i Åker-Länna församling.
2016-01-01
inrättas distriktet Länna, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Åkers härad.
Soldaterna tillhörde Södermanlands regemente, Strängnäs kompani.

Övrigt

Namnet (1314 Lennum) kommer från en vidsträckt bebyggelse och innehåller län(d)n, 'landningsplats', 'lägga till'. Byn ligger vid Lännasjön.


Plats

by/gård

 • Biarhäll gd
 • Burhäll tp
 • Byringe by
 • Granboda gd
 • Gölkärr tp
 • Länna
 • Norrlänna by
 • Porskärr tp
 • Råcklänna by
 • Rönntorp gd
 • Rösäter gd
 • Salvartorp gd
 • Simonstorp gd
 • Sorrento gd
 • Starrkärr gd
 • Stensäter gd
 • Sätertorp gd
 • Söderlänna hg
 • Sörbosäter tp
 • Sörtorp gd
 • Tovesta by gd
 • Valnarstorp gd
  Valnötstorp
 • Vinterled gd
 • Västertorp tp
 • Åskärr tp
 • Äspgärde
plats/länna.d.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-11-07 19:42 av Björn