wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:strängnäs.d.stad

Strängnäs (D) stad

Översikt

Historik

Medeltid
År 1120 omnämns Strängnäs i Florensdokumentet och för första gången som biskopssäte. På 1260-talet startades ett dominikankloster i staden. På 1280-talet togs den första domkyrkan i sten i bruk. Stadsrättigheter har Strängnäs innehaft sedan år 1336 (det år de första kända stadsrättigheterna för Strängnäs är nämnda).
1863-
blir staden en egen stadskommun, enligt Förordning om kommunalstyrelse i stad (SFS 1862:14) från och med den 1 januari 1863, då Sveriges kommunsystem införs.
1950-
uppgår fastlandsdelen av Strängnäs landskommun i staden.
1971
uppgår staden i den då nybildade Strängnäs kommun.

Den egna jurisdiktionen med magistrat och rådhusrätt upphör 1947, då staden lades under landsrätt i Livgedingets domsaga och tingslaget Åkers och Selebo tingslag - från 1948 i Livgedingets domsagas tingslag.
Staden tillhörde till 1966 Strängnäs stadsförsamling, därefter till Strängnäs domkyrkoförsamling.

Övrigt

Plats

består av

Stadens kyrksocknar

 • Strängnäs sfs/dkfs

Socknar som uppgått i staden

Stadsdel

 • Abborrberget
 • Bresshammar
 • Enhammar
 • Finninge
 • Kvarnbacken
 • Kyrkberget
 • Stadsskogen V
 • Stadsskogen Ö
 • Sundby
 • Tallåsen
 • Tingstuhöjden
 • Ulvhäll
 • Vargholmen
plats/strängnäs.d.stad.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:53 av 127.0.0.1