wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:vingåker-västra.d.sn

Vingåker V (D,T) socken

Översikt

Historik

Medeltid
Västra Vingåker socken har medeltida ursprung under namnet Vingåkers socken.
1754-06-17
delas socknen då Östra Vingåkers socken utbryts och namnet på denna del ändras sedan 1757 till det nuvarande.
1865-11-14
överförs byn Forsbo till Askers socken från denna socken.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Västra Vingåkers församling och för de borgerliga frågorna till Västra Vingåkers landskommun.
-1889
Del av socknen (Hattorp) belägen i Örebro län.
1890-
överförs Hattorp till Södermanlands län, varefter hela socken är belägen där.
1903-1962
utgör den centrala tätorten ett eget municipalsamhälle.
1963-
byter landskommunen namn till Vingåkers landskommun och förenas 1971 med Österåkers socken till nuvarande Vingåkers kommun.
2016-01-01
inrättas distriktet Västra Vingåker, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Oppunda härad.
Soldaterna tillhörde Södermanlands regemente, Vingåkers kompani och Livregementets husarkår, Östernärke skvadron.

Övrigt

Namnet (1314 Wikinghaker) innehåller efterleden åker sannolikt syftande på en forntida samlingsplats. Förleden Viking, 'vikbornas' har troligen avsett ett större vattenrikt område vid Vingåkersån väster om Kolsnaren.

Geotag (location) for:
Västra Vingåker sn59º3'11"N;15º52'42"E

Plats

by/gård

 • Backa gd
 • Baggebäcken tp
 • Berga by
 • Billsbro by kvarn
 • Bistorp by
 • Björknäs gd
 • Blackstorp gd
 • Bliggetorp gd
 • Bossbro gd
 • Brene by
 • Bromma by
 • Buddetorp by
 • Båsenberga by
 • Bärla gd
 • Dal gd
 • Ede by
 • Ellfalla gd
 • Finninge by
 • Frändetorp gd
 • Gatan by
 • Gillbergstorp gd
 • Gogården gd
 • Grop gd
 • Gräv gd
 • Gunnviken gd
 • Gäringe by
 • Gäringsnäs gd
 • Gäringstorp by
 • Göktorp gd
 • Gölet gd
 • Gösslinge gd
 • Hackesta by
 • Haddetorp gd
 • Hanesta gd
 • Henala gd
 • Hjälpetorp gd
 • Hult gd
 • Håkanstorp gd
 • Hälleråd by
 • Hällgölet gd
 • Hökhult gd
 • Karstorp gd
 • Kavlinge gd
 • Kesäter by hg
 • Kikuren gd
 • Knutstorp gd
plats/vingåker-västra.d.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-11-26 13:24 av Björn