wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:ytterselö.d.sn

Ytterselö (D) socken

Översikt

Historik

Medeltid
Ytterselö socken har medeltida ursprung.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Ytterselö församling och för de borgerliga frågorna till Ytterselö landskommun.
1952-
uppgår landskommunen i Stallarholmens landskommun som 1971 uppgår i Strängnäs kommun.
2002-
uppgår församlingen i Stallarholmens församling.
2016-01-01
inrättas distriktet Ytterselö, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Selebo härad. ´´ Soldaterna tillhörde Södermanlands regemente, Strängnäs och Gripsholms kompanier.

Övrigt

Namnet (1327 Tunæ in Sila, 1381 Ytrasyla) innehåller önamnet Selaö Tuna kommer från den äldre kyrkbyn, ytter återspeglar att den låg längre ut mot Prästfjärden.

Geotag (location) for:
Ytterselö59º22'37"N;17º15'26"E, 10m

by/gård

 • Berg by
 • Berga gd
 • Brunnsberg by
 • Brössike by
 • Egalla gd
 • Eknäs by
 • Fjällsta by
 • Hornby gd
 • Husby by
 • Karleby by
 • Krågesta gd
 • Litsleberga gd
 • Mervalla by
 • Mälsåker hg
 • Nälsta by
 • Näsby gd
 • Odensicke gd
 • Opptuna by
 • Skäggesta by
 • Stallarholmen
 • Tuna by
 • Ullsta by
 • Ullunda gd
 • Valla by
 • Viggeby by
 • Vreta by
 • Åsa by
 • Äleby gd
 • Östa gd
plats/ytterselö.d.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-11-07 19:42 av Björn