wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:härad.d.sn

Härad (D) socken

Översikt

Historik

Medeltid
Härads socken har medeltida ursprung.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Härads församling och för de borgerliga frågorna till Härads landskommun.
1952-
uppgår landskommunen i Vårfruberga landskommun som 1971 uppgår i Strängnäs kommun.
2006-
uppgår församlingen i Vårfruberga-Härads församling.
2016-01-01
inrättas distriktet Härad, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Åkers härad.
Soldaterna tillhörde Södermanlands regemente, Strängnäs kompani.

Övrigt

Namnet (1257 Liuiaheret, 1420 Häradis) innehåller i efterleden härad, 'bygd'. Förleden på det äldre namnet kan innehålla ett gammalt namn på Eksågsån, Lif, 'den slemmiga, den klibbiga'.

Plats

by/gård

 • Brunna by
 • Ekesvallen gd
 • Ekesåg kvarn
 • Eneby gd
 • Finnäng by
 • Gredby gd
 • Göksten gd
 • Hagby by
 • Hammartorp
 • Holm tp
 • Härad kby
 • Kumla by
 • Lerböle tp
 • Lidökna gd
 • Lindön gd
 • Lottesta by
 • Näsbyholm hg
 • Rosöga gd
 • Skälby by
 • Snytberga by
 • Svartbäck gd
 • Sörtorp gd
 • Ängtorp tp
plats/härad.d.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-11-07 19:42 av Björn