wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:oxelösund.d.stad

Oxelösund (D) stad

Översikt

Historik

1950-01-01
bildas Oxelösunds stad ur en del av Nikolai landskommun vid dess upphörande och där Oxelösunds municipalsamhälle inrättats 27 januari 1899.
1971-01-01
ombildas staden till kommun genom införandet av enhetlig kommuntyp den 1 januari 1971 till Oxelösunds kommun.

Judiciell tillhörighet: I likhet med alla sent bildade stadskommuner fick Oxelösund inte egen jurisdiktion utan låg under landsrätt i Nyköpings domsaga och dess tingslag.
Kyrklig tillhörighet: I kyrkligt hänseende tillhör staden först Nikolai församling. Oxelösunds församling, som motsvarade stadens område, bildades 1 januari 1953, tre år efter staden.
Sockenkod: För registrerade fornfynd med mera så återfinns staden inom ett område definierat av sockenkod 0359 som motsvarar den omfattning staden hade 1950.

Övrigt

Geotag (location) for:
Oxelösund stad58º40'13"N;17º6'52"E

Plats

består av

Stadens kyrksocknar

Socknar som uppgått i staden

Stadsdel

  • Danvikshagen
  • Frösäng
  • Fårholmen
  • Järnverket
  • Peterslund
  • Ramdalshöjden
  • Stenvik
  • Sunda
  • Sundsrör
  • Vallsund
plats/oxelösund.d.stad.txt · Senast uppdaterad: 2023-01-21 16:55 av Björn