wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:aspö.d.sn

Aspö (D,C) socken

Översikt

Historik

Medeltid
Aspö socken har medeltida ursprung.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Aspö församling och för de borgerliga frågorna till Aspö landskommun.
1943-01-01
överförs i kommunalt hänseende, kyrkligt hänseende samt i avseende på fastighetsredovisningen till Aspö socken från upplösta Arnö socken i Uppland och Uppsala län Oknön samt några närliggande skär och holmar, bestående av jordregisterenheterna Frösta nr 1 och 2, Ingeby nr 1-4, Marby, Mossnäshagen, Söderby, Veckol och Väppeby, omfattande en areal av 9,57 km², varav allt land, och med 63 invånare.
1950-01-01
överförs till Aspö socken den del av Strängnäs socken som låg på Tosterön (omfattande en areal av 17,94 km², varav 17,93 km² och med 561 invånare) i kommunalt hänseende och i avseende på fastighetsredovisningen.
1952-01-01
överförs till Aspö socken i kommunalt hänseende, kyrkligt hänseende samt i avseende på fastighetsredovisningen de områden av socknarna Fogdö och Vansö som låg på Tosterön.
Från Fogdö överförs ett område omfattande en areal av 7,78 km², varav allt land, och med 49 invånare (enligt den 31 december 1950).
Från Vansö överförs en areal av 4,09 km², varav allt land, och med 129 invånare (enligt den 31 december 1950).
1952-01-01
utökas och namnändras landskommunen till Tosterö landskommun som 1971 uppgår i Strängnäs kommun.
2002-
uppgår församlingen i Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö.
2016-01-01
inrättas distriktet Aspö, med samma omfattning som Aspö församling hade 1999/2000, och vari detta sockenområde ingår.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Selebo härad.
Soldaterna tillhörde Södermanlands regemente, Strängnäs kompani.

Övrigt

Namnet (1257 Aspu) kommer från ön och innehåller asp och ö.


Alias: Aspö (❓) socken, Aspö (C) socken »

by/gård

 • Agnesund
  Agnösund färja
 • Agnetorp tp
  Agnö
 • Arnöberg hg
 • Badarne
 • Betlehem gd
 • Botholm gd
 • Bresshammar gd
 • Dalby by
 • Edeby gd
 • Emmanus gd
 • Hallinge gd
 • Husby by
 • Hörn gd
 • Kråkvilan gd
 • Lagnö hg
 • Leråker gd
 • Magerö gd
 • Malmby by
 • Marby gd
 • Märinge gd
 • Norrby by
 • Oppeby gd
 • Pipartorp gd
 • Skedinge gd
 • Skär hg
 • Stenby gd
 • Sundby gd
 • Svedäng gd
 • Säby hg
 • Vadholm gd
 • Veckol gd
 • Viksäng gd
 • Åsby by
plats/aspö.d.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-11-07 19:43 av Björn