wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:vadsbro.d.sn

Vadsbro (D) socken

Översikt

Historik

Medeltid
Vadsbro socken har medeltida ursprung.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Vadsbro församling och för de borgerliga frågorna till Vadsbro landskommun.
1952-
uppgår landskommunen i Bettna landskommun som upplöstes 1971 då denna del uppgår i Flens kommun.
2010-
uppgår församlingen i Bettna församling.
2016-01-01
inrättas distriktet Vadsbro, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Oppunda härad.
Soldaterna tillhörde Södermanlands regemente, Liv- och Oppundas kompanier.

Övrigt

Namnet (1314 Wazbro) kommer från en gård och betyder 'bron vid vadstället' eller 'bron vid Vad'.

Geotag (location) for:
Vadsbro sn58º58'36"N;16º34'5"E

Plats

by/gård

 • Berga by
 • Bollersta gd
 • Båresta by
 • Dentesta by
 • Ekskogen by
 • Ellmora gd
 • Flinkesta gd
 • Hedelunda hg
 • Kasta gd
 • Lagmansö hg
 • Skenla gd
 • Torp gd
 • Vadsbro ting
 • Vadsbro kby
 • Valla gd
 • Veckla
 • Vik gd
 • Vreta by
 • Ällmora gd
 • Ökna hg
 • Österö gd
plats/vadsbro.d.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-11-27 15:53 av Björn