wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:runtuna.d.sn

Runtuna (D) socken

Översikt

Historik

Medeltid
Runtuna socken har medeltida ursprung.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Runtuna församling och för de borgerliga frågorna till Runtuna landskommun.
1952-
uppgår landskommunen i Rönö landskommun som 1971 uppgår i Nyköpings kommun.
2002-01-01
uppgår församlingen i Rönö församling.
2016-01-01
inrättas distriktet Runtuna, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Rönö härad.
Soldaterna tillhörde Södermanlands regemente, Nyköpings kompani och Livregementets grenadjärkår, Södermanlands kompani. De indelta båtsmännen tillhörde Andra Södermanlands båtsmanskompani.

Övrigt

Namnet (1314 Røntunum) har efterleden tuna, 'inhägnad'. Förleden innehåller rön, 'stengrund; stenhöjd' syftande på sådan vid kyrkan. Alternativt kan förleden vara en variant av häradets namn.

by/gård

 • Alby by
 • Axmora by
 • Axmora Li gd
 • Branthäll tp
 • Berga
 • Broby gd
 • Ekeby gd
 • Eneby gd
 • Glottra by
 • Gransta by
 • Håresta gd
 • Häcklingåker gd
 • Inneberga by
 • Kesta by
 • Kongeberga gd
  Kungsberga
 • Kvedby gd
 • Lindö gd
 • Lövsund gd
 • Membro gd
 • Myra gd
 • Norrby by
 • Onsberga gd
 • Oppusa gd
 • Runtuna kby
 • Skarpåker hg
 • Sundby gd
 • Sörby gd
 • Torsberga gd
 • Trehörnan gd
 • Västerberga gd
 • Åkra gd
 • Ärsta by
 • Österberga gd
plats/runtuna.d.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-11-07 19:42 av Björn