wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:flen.d.sn

Flen (D) socken

Översikt

Historik

Medeltid
Flens socken har medeltida ursprung.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Flens församling och för de borgerliga frågorna till Flens landskommun.
1901-12-31
inrättas Flens municipalsamhälle i landskommunen.
1949-
ombildas landskommunen med dess municipalsamhälle till Flens stad som 1971- ombildas till Flens kommun.
2010-
uppgår församlingen i Flen, Helgesta-Hyltinge församling.
2016-01-01
inrättas distriktet Flen, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i Villåttinge härad.
Soldaterna tillhörde Södermanlands regemente, Oppunda kompani.

Övrigt

Namnet (1367 Flen) kommer från kyrkbyn och innehåller flen, 'bar, naken' i betydelsen 'kal berghäll, kalt berg'. Kyrkbyn ligger på en höjd med kalt berg.

Plats

by/gård

  • Flen
  • Hornsund
  • Lida
  • Orresta
  • Orrhammar
  • Salsta
  • Silinge
  • Slädhammar
  • Stenhammar
  • Väsby
plats/flen.d.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-11-07 19:43 av Björn