wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:björnlunda.d.sn

Björnlunda (D) socken

Översikt

Historik

Medeltid
Björnlunda socken har medeltida ursprung.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Björnlunda församling och för de borgerliga frågorna till Björnlunda landskommun.
Kommunens bildande sammanföll med att Björnlunda socken genomkorsades av den nya stambanan vilket betydde att ”centralorten” försköts från Önnersta by till den nya järnvägsstationen Björnlunda vid Skenda.
1952-
uppgår landskommunen i Daga landskommun som 1974 uppgår i Nyköpings kommun där denna del 1992 utbröts och överförs till Gnesta kommun.
2006-
uppgår församlingen i Daga församling.
2016-01-01
distriktet Björnlunda, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i Daga härad.
Soldaterna tillhörde Södermanlands regemente, Nyköpings och Gripsholms kompanier.

Övrigt

Namnet (1314 Biornlundum) kommer från kyrkbyn. och innehåller björn och lund, 'skogsdunge'.

by/gård

 • Axala by
 • Berga by
 • Bjursnäs
 • Björnlunda
 • Ekeby
 • Harbro
 • Kvarntorp
 • Lilltorp
 • Långholmstorp
 • Mälby
 • Norrby
 • Norsborg
 • Näs
 • Skeenda
 • Skeppet
 • Smedsta
 • Tibble
 • Tomta
 • Torvsätra
 • Viby
 • Väla
 • Ånhammar
 • Ålghammar
 • Öja
 • Ökna
 • Önnersta
plats/björnlunda.d.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-11-07 19:43 av Björn