wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare

Användarverktyg

Webbverktyg


plats:rönö.d.hd
Geotag (location) for:
Ludgo sn58º54'58"N;17º7'59.002"E

Rönö (D) härad

Översikt

Historik

Häradet har sedan 1634 hört till Södermanlands län. Församlingarna i häradet har hört Strängnäs stift.
Rönö härad omfattade socknarna Ripsa, Lid, Runtuna, Ludgo, Spelvik, Bälinge, Tystberga, Torsåker, Lästringe, Sätersta, Bogsta, Råby- Rönö, Svärta och Helgona.

Fögderi

Tingslag

1680-1878
Rönö tingslag under
1879-1970
Rönö tingslag under Nyköping (D) domsaga (med Jönåkers, Rönö, Hölebo och Daga härader) med
1911-1914
Jönåker, Rönö härader (D) tingslag under Nyköping (D) domsaga
1914-09-01
Jönåker, Rönö, Hölebo härader (D) tingslag under Nyköping (D) domsaga
1949-1970
Nyköping domsaga (D) tingslag » under Nyköping (D) domsaga
1971-
Nyköpings tingsrätts domkrets

Övrigt

Namnet Rönö övertogs från Røno hundare, som sannolikt kommer från det forntida Rauningi (Röninge) vilket omnämns på några runstenar vid Aspa. Det fornsvenska ordet hraun (røn) betyder ”stengrund”, ”stenig mark” eller dylikt, och syftar troligtvis på marken kring tingsplatsen.

Häradets tidigaste tingsplats var belägen vid Aspa Löt i Ludgo socken. Tingsplatsen flyttade sedermera några kilometer söderut till gästgivaregården i Svärdsbro i Runtuna socken.

plats/rönö.d.hd.txt · Senast uppdaterad: 2024/02/19 17:51 av Björn