wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:lerbo.d.sn

Lerbo (D) socken

Översikt

Historik

Medeltid
Lerbo socken har medeltida ursprung.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Lerbo församling och för de borgerliga frågorna till Lerbo landskommun.
1952-
uppgår landskommunen i Sköldinge landskommun som 1971 uppgår i Katrineholms kommun.Församlingen uppgår 2010 i Katrineholmsbygdens församling.
2016-01-01
inrättas distriktet Lerbo, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Oppunda härad.
Soldaterna tillhörde Södermanlands regemente, Oppunda kompani och Livregementets grenadjärkår Södermanlands kompani.

Övrigt

Namnet (1314 Lerbo) innehåller inbyggarbeteckningen bo och ler(a) syftande på den lermark som finns vid kyrkan.

by/gård

 • Backa gd
 • Berg by
 • Biesta by
 • Biltsbol gd
 • Bohammar gd
 • Brönäs gd
 • Båresta gd
 • Dagöholm hg
 • Ekeby by
 • Eneby pg
 • Erstorp gd
 • Flinsbol gd
 • Grysta gd
 • Gustavsvik hg
 • Heby by
 • Hjälmsäter gd
 • Hässlö hg
 • Kesebo gd
 • Knutsta gd
 • Kolmossen gd
 • Krutgården gd
 • Navesta by
 • Oppgården gd
 • Påvelsnäs gd
 • Rösarne gd
 • Speteby by
 • Stensnäs gd
 • Sund hg
 • Tolfta by
 • Ulfsnäs gd
 • Vegrud by
 • Vik gd
 • Ändebol gd
 • Ökna gd
plats/lerbo.d.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-11-07 19:42 av Björn