wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:stenkvista.d.sn

Stenkvista (D) socken

Översikt

Historik

Medeltid
Stenkvista socken har medeltida ursprung.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Stenkvista församling och för de borgerliga frågorna till Stenkvista landskommun.
1952-
uppgår landskommunen i Ärla landskommun som 1971 uppgår i Eskilstuna kommun.
2006-
uppgår församlingen i Stenkvista-Ärla församling.
2016-01-01
inrättas distriktet Stenkvista, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Österrekarne härad. Soldaterna tillhörde Södermanlands regemente, Öster Rekarne kompani.

Övrigt

Namnet (1314 Stenquiste) kommer från en tidigare kyrkby och syftar på en utskjutande och stenig något upphöjd terrängformation nära kyrkan.

Plats

by/gård

 • Balsta by
 • Frölunda gd
 • Grinda gd
 • Hällberga hg
 • Kolunda by
 • Kumla by
 • Kälbro by
 • Stenhammar gd
 • Stenkvista by
 • Stensäter gd
 • Sövsta gd
 • Torsberga gd
 • Ökna gd
 • Örsta gd
plats/stenkvista.d.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-11-07 19:42 av Björn