wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:helgarö.d.sn

Helgarö (D) socken

Översikt

Historik

Medeltid
Helgarö socken har medeltida ursprung.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Helgarö församling och för de borgerliga frågorna till Helgarö landskommun.
1952-
Uppgår landskommunen i Vårfruberga landskommun som 1971 uppgår i Strängnäs kommun.
1998-
uppgår församlingen i Vårfruberga församling som 2006 uppgick i Vårfruberga-Härads församling.
2016-01-01
inrättas distriktet Vårfruberga, med samma omfattning som Vårfruberga församling hade 1999/2000 och fick 1998, och vari detta sockenområde ingår.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Åkers härad.
Soldaterna tillhörde Södermanlands regemente, Österrekarne kompani.

Övrigt

Namnet (1233 Helgarna) kommer från kyrkbyn med efterleden arin, 'grusig ö, grusig mark'. Förleden innehåller mansnamnet Helge eller helig.

by/gård

 • EDeby hg
 • Helgarö kby
 • Knutsberg by
 • Nibble gd
 • Näs gd
 • Ryssgrav tp
 • Rällinge by
 • Sal gd
 • Sundkarlstorp
 • Thylusta gd
 • Viby gd
 • Väla by
 • Åsby by
plats/helgarö.d.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-11-07 19:42 av Björn