wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:hyltinge.d.sn

Hyltinge (D) socken

Översikt

Historik

Medeltid
Hyltinge socken har medeltida ursprung.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Hyltinge församling och för de borgerliga frågorna till Hyltinge landskommun.
1952-
uppgår landskommunen i Sparreholms landskommun som 1965 uppgick i Flens stad som 1971 ombildades till Flens kommun. Församlingen uppgick 1995 i Helgesta-Hyltinge församling som 2010 uppgick i Flen, Helgesta-Hyltinge församling.
2016-01-01
inrättas distriktet Helgesta-Hyltinge, med samma omfattning som Helgesta-Hyltinge församling fick 1995, och vari detta sockenområde ingår.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Villåttinge härad.
Soldaterna tillhörde Södermanlands regemente, Nyköpings kompani.

Övrigt

Namnet (1314 Hyltinge) kommer från kyrkbyn och har i efterleden inbyggarbeteckningen inge. Förleden är hult, '(liten) skog'.

Plats

by/gård

 • Bogården gd
 • Fejbol by
 • Gillingsudden gd
 • Humledal gd
 • Hyltinge by
 • Jättsbol gd
 • Kåveta gd
 • Lilldunker gd
 • Lisäter gd
 • Långdunker gd
 • Mosstorp tp
 • Mölentorp gd
 • Norrgården gd
 • Ramsberg gd
 • Skavnäs gd
 • Smedsbol gd
 • Sparreholm hg
 • Sörby by
 • Torp gd
 • Tuna gd
 • Valinge tp
 • Valsund hg
 • Överby by
plats/hyltinge.d.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-11-07 19:42 av Björn