wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:åker.d.sn

Åker (D) socken

Översikt

Historik

Medeltid
Åkers socken har medeltida ursprung.
1845-
införlivas Ärja kyrksocken, 1889- införlivas jordebokssocknen.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Åkers församling och för de borgerliga frågorna till Åkers landskommun.
1952-
utökas landskommunen med Länna landskommun och uppgår 1971 i Strängnäs kommun.
2002-
uppgår församlingen i Åker-Länna församling.
2016-01-01
inrättas distriktet Åkers, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Åkers härad.
Soldaterna tillhörde Södermanlands regemente, Gripsholms kompani.

Övrigt

Namnet (1280 Akir) tros syfta på en forntida åker, den samlingsplats vid dagens kyrka som även givit namn åt Åkers härad.

Plats

by/gård

 • Berga gd
 • Broby by
 • Bråtorp by
 • Ekeby gd
 • Forsa gd
 • Hässelby gd
 • Järsta by
 • Kristinetorp gd
 • Kvarnberga gd
 • Lida by
 • Lundby gd
 • Marietorp gd
 • Norrby gd
 • Riby by
 • Råcksta gd
 • Skogkvarn gd
 • Skäggesta by
 • Skämby by
 • Skäve by
 • Solberga by
 • Spånga gd
 • Sörby by
 • Torp gd
 • Tuna pg
 • Täby by
 • Valla gd
 • Valsberga by
 • Ärja by
 • Ökna hg
plats/åker.d.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-11-07 19:42 av Björn