wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:hölö.d.sn

Hölö (D,B) socken

Översikt

Historik

1570-tal
bildas Hölö socken genom sammanslagning av Ytterhölö socken och Överhölö socken vilka båda hade medeltida ursprung.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Hölö församling och för de borgerliga frågorna till Hölö landskommun.
1952-
inkorporerar landskommunen Mörkö landskommun
Stockholms län
1971-
uppgår landskommunen i Södertäljes kommun samtidigt som länstillhörigheten ändrades till Stockholms län.
2010-
uppgår församlingen i Hölö-Mörkö församling.
2016-01-01
inrättas distriktet Hölö, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Hölebo härad.
Soldaterna tillhörde Livregementets grenadjärkår, Södermanlands kompani. De indelta båtsmännen tillhörde Andra Södermanlands båtsmanskompani.

Övrigt

Namnet (1379 Höle) är ett bygdenamn som innehåller hol, 'liten höjd, kulle' syftande på de många bergknallarna i naturen.

Plats

by/gård

 • Al
 • Edeby hg
 • Hejesta
 • Hälleby hg
 • Hölö by
 • Hölö ort
 • Kjulsta hg
 • Lövnäs
 • Norrvrå
 • Rösjön
 • Sund
 • Tullgarn slott
 • Vrå hg
 • Åby kvarn hg
 • Ör
plats/hölö.d.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:53 av 127.0.0.1