wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:barva.d.sn

Barva (D) socken

Översikt

Historik

Medeltid
Barva socken har medeltida ursprung.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Barva församling och för de borgerliga frågorna till Barva landskommun.
1952-
uppgår landskommunen i Kafjärdens landskommun som 1971 uppgår i Eskilstuna kommun.
1995-
uppgår församlingen i Kafjärdens församling.
2016-01-01
inrättas distriktet Kafjärden, med samma omfattning som Kafjärdens församling fick 1995, och vari detta sockenområde ingår.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i Österrekarne härad.
Soldaterna tillhörde Södermanlands regemente, Öster Rekarne kompani.

Övrigt

Namnet (1324 Baruum) innehåller plural av bǫrr, 'träd' som här kan syfta på en barrskog.

by/gård

 • Barva
 • Barksäter
 • Blixtorp
 • Bondökna
 • Harsäter
 • Hössåker
 • Lerböle
 • Långsved
 • Norrökna
 • Närökna
 • Prostökna
 • Skäggesta
 • Säby
 • Söderby
 • Yttersta
 • Överäng
plats/barva.d.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-11-07 19:43 av Björn