wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:gryt.d.sn

Gryt (D) socken

Översikt

Historik

Medeltid
Gryts socken har medeltida ursprung.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Gryts församling och för de borgerliga frågorna till Gryts landskommun.
1952-
Uppgår landskommunen i Daga landskommun som 1974 uppgår i Nyköpings kommun där denna del utbyts 1992 och överförs till Gnesta kommun.
2006
uppgår församlingen i Daga församling.
2016-01-01
inrättas distriktet Gryt, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Daga härad.
Soldaterna tillhörde Södermanlands regemente, Gripsholms kompani.

Övrigt

Namnet (1284 Grutum) kommer från kyrkbyn och innehåller gryt(a), 'stenanhopning, stenig mark'.


Alias: Gryt (❓) socken

by/gård

 • Berga by
 • Boxtöp gd
 • Bresshammar gd
 • Bresäter by
 • Börsnäs by
 • Falkenbo gd
 • Glömnäs gd
 • Gryt hg
 • Gryt kby
 • Hellesta gd
 • Herrökna gd
  Ökna gd
 • Hovgården gd
 • Hundsgarn hg
 • Hässelby gd
 • Jälund by
 • Järna gd
 • Jättna gd
 • Misäter gd
 • Nässelsta gd
 • Pungspund gd
 • Rösund by
 • Solberga by
 • Stjärnhov hg
 • Ullsta by
 • Ånhammar hg
 • Årby gd
 • Öllösa gd
plats/gryt.d.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-11-07 19:43 av Björn