wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:torsåker.d.sn

Torsåker (D) socken

Översikt

Historik

Medeltid
Torsåkers socken har medeltida ursprung.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Torsåkers församling och för de borgerliga frågorna till Torsåkers landskommun.
1952-
uppgår landskommunen i Tystberga landskommun som 1971 uppgår i Nyköpings kommun.
1980-
uppgår församlingen i Lästringe församling.
1992-
utbryts området ut ur Nyköpings kommun och ut ur Lästringe församling och överförs till Gnesta kommun och Frustuna församling.
2016-01-01
inrättas distriktet Frustuna, med samma omfattning som Frustuna församling hade 1999/2000 och vari detta område ingår.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Rönö härad.
De indelta båtsmännen tillhörde Andra Södermanlands båtsmanskompani.

Övrigt

Namnet (1314 Þorsaker) innehåller gudanamnet Tor och åker, syftande troligen på en plats med en kultåker.

Plats

by/gård

 • Berga gd
 • Bogelbacken tp
 • Dalsjön by
 • Hammarstugan Li tp
 • Harlinge pgHundby gd
 • Isinge gd
 • Kvegerö hg
 • Läggesta gd
 • Marö gd
 • Njälva gd
 • Sanda
 • Stadsvall
 • Stortorp tp
 • Sörby hg
 • Torsgården gd
 • Torsnäs tp
 • Tuna gd
 • Valla by
 • Ängstugan bs
plats/torsåker.d.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:53 av 127.0.0.1