wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:årdala.d.sn

Årdala (D) socken

Översikt

Historik

Medeltid
Årdala socken har medeltida ursprung.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Årdala församling och för de borgerliga frågorna till Årdala landskommun.
1952-
uppgår landskommunen i Sparreholms landskommun som 1965 uppgår i Flens stad som 1971 ombildas till Flens kommun.
2010-
uppgår församlingen i Bettna församling.
2016-01-01
inrättas distriktet Årdala, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Villåttinge härad.
Soldaterna tillhörde Södermanlands regemente, Nyköpings kompani och Livregementets grenadjärkår, Södermanlands kompani.

Övrigt

Namnet (1314 Ardalum) kommer från kyrkbyn. Förleden kan innehålla ari, 'örn' men troligare a, 'å', ett vattendrag rinner nedanför kyrkan.

Geotag (location) for:
Årdala58º59'38"N;16º49'45"E, 24m

by/gård

 • Björnkulla gd
 • Brosäter gd
 • Buddetorp gd
 • Finsta gd
 • Gnesund by
 • Gökshult gd
 • Hallebro gd
 • Herrgölet gd
 • Kallvik gd
 • Korpdal gd
 • Kyviken gd
 • Lerviken gd
 • Malsna gd
 • Månad gd
 • Mälby gd
 • Njushammar gd
 • Norketorp gd
 • Näsby gd
 • Rävsnäs gd
 • Sannerbu by
 • Sibro gd
 • Simora by
 • Skälby gd
 • Sparrkullen gd
 • Stäringe gd
 • Sörby by
 • Tuvekärr gd
 • Viby
  Vibyholm hg
 • Vänstrand gd
 • Årdala kby
 • Äng gd
plats/årdala.d.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-11-07 19:42 av Björn