wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:lund.m.sn

Lund (M) socken

Översikt

Historik

1800~
börjar socknen/landsförsamlingen betraktas som fristående från Lunds stad/stadsförsamling och har separat arkivförteckning från 1802.
1862-
Vid kommunreformen övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Lunds landsförsamling och för de borgerliga frågorna bildas Lunds landskommun.
Lunds stad
1913-
uppgår delar av kommunen i Lunds stad, resterande delar uppgår 1944- i Lunds stad (förutom en del med 18 invånare som uppgick i Hardeberga landskommun) som 1971- ombildas till Lunds kommun.
1944-
uppgår församlingen i Lunds domkyrkoförsamling
överförs ett område med en areal av 0,23 kvadratkilometer (Gylleholm 1:2; delar av Nilstorp 1:4, 1:6-1:8, 2:4-2:5, 2:8-2:10; delar av Råby Lilla 1:5-1:11), varav allt land, till Hardeberga socken.
Resterande delar av socknen, med en areal av 12,67 kvadratkilometer, varav 12,61 land, inkorporerades i Lunds stad och stadsförsamling, som samtidigt döptes om till Lunds domkyrkoförsamling.
2016-01-01
När distrikt införs kom sockenområdet att utgöra en stor del av Östra Torns distrikt, en mindre del av Lunds Sankt Hans distrikt, en stor del av Lunds Helgeands distrikt samt mycket små delar av Hardeberga socken och Lunds Allhelgona distrikt

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i Torna härad.
Soldaterna tillhörde Södra skånska infanteriregementet, Torna kompani.

Övrigt

Namnet skrevs i mitten av 1100-talet Lundy och kommer från staden. Namnet torde innehålla lund, 'skogsdunge'.

Området ingick sedan medeltiden i Lunds hospitalförsamling, på medeltiden benämnd Sankt Johannes, även Spetelöv församling, från 1500-talet Sankt Jörgens hospitalförsamling. Denna församling utgjorde före 1598 ett eget pastorat för att därefter till 1 maj 1779 vara annexförsamling i pastoratet Kyrkheddinge och Lunds hospitalsförsamling och sedan vara annexförsamling till Lunds stadsförsamling.

Plats

by/gård

  • Brunnshög
  • Gamlemark
  • Hunnerup
  • Koängen
  • Pilsåker

1800-tal

  • Helene säteri
  • Hospitalsgården
  • Källby mölla
  • Råby Li
  • Torn Ö
plats/lund.m.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:53 av 127.0.0.1