wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:trelleborg.m.sn

Trelleborg (M) socken

Översikt

Historik

Medeltid
Socknen har medeltida ursprung.
Från medeltiden fanns här staden Trelleborg som förlorade sina stadsprivilegier 1619 då dess område uppgick i Trelleborgs socken.
1844-10-25
får Trelleborg rättigheter som friköping som dock vid kommunreformen 1862 inte blev en köpingskommun utan en municipalköping.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Trelleborgs landsförsamling och för de borgerliga frågorna till Trelleborgs landskommun.
Trelleborgs/Trälleborgs stad
1867-
utbryts ur landskommunen Trelleborgs stad och 1 juli det året utbröts ur landsförsamlingen Trelleborgs stadsförsamling.
1908-
uppgår både landskommunen och församlingen i Trelleborgs stad och församling.
2016-01-01
inrättas distriktet Trelleborgs, med samma omfattning som Trelleborgs församling hade 1999/2000, och vari detta sockenområde ingår.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i Skytts härad.
Soldaterna tillhörde Skånska dragonregementet.

Övrigt

Namnet skrevs 1291 Threläburgh och kommer från en befäst vikingatida anläggning. Efterleden innehåller borg, 'befästning'. Förleden innehåller träl med olika betydelser, 'person av slaviskt ursprung' alternativt 'snedställd bjälke använd för att stötta väggstolpar i hus'.

Mellan 1910 och 1938 stavades namnet Trälleborgs socken.

Plats

by/gård

  • Granlunda
  • Jär V
  • Jär Ö
  • Knäckekärr
  • Svenstorp hg
  • Vång Li
  • Vång V
  • Vång Ö
plats/trelleborg.m.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:53 av 127.0.0.1