wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:oppunda-villåttinge.d.kt

Oppunda, Villåttinge (D) kontrakt

Översikt

Historik

Oppunda och Villåttinge kontrakt är ett kontrakt i Strängnäs stift inom Svenska kyrkan.

1998-01-01
bildas kontraktet av Oppunda kontrakt och Villåttinge kontrakt

Övrigt

Oppunda och Villåttinge kontrakt sammanfaller med gränserna för kommunerna Flen, Katrineholm och Vingåker.

Består av

  • Flen kn
  • Katrineholm kn
  • Vingåker kn
plats/oppunda-villåttinge.d.kt.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:53 av 127.0.0.1