wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:oppunda.d.kt

Oppunda (D) kontrakt

Översikt

Historik

1962-
bildas kontraktet av Oppunda Västra kontrakt och Oppunda-östra.d.kt
1997-12-31
upphör kontraktet då huvuddelen av församlingarna övergår till Oppunda och Villåttinge kontrakt.

Övrigt

Består av

plats/oppunda.d.kt.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:53 av 127.0.0.1