wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:villåttinge.d.kt

Villåttinge (D) kontrakt

Översikt

Historik

Kontraktet omfattar församlingarna Dunker och Lilla Malma, Helgesta och Hyltinge, Lilla Mellösa och Flen (dessa pasorat ingingo till 1881 i Domprostariets kontrakt) samt Årdala och Forsa (tillhörde till 1881 Oppunda ö kontrakt).

År 1999 omfattade kontraktet: Flens pastorat (Flen och Helgesta-Hyltinge församlingar), Lilla malma och Dunkers pastorat, Mellösa pastorat samt Bettna pastorat (Bettna, Årdala, Forssa, Vadsbro och Blacksta församlingar).

Övrigt

Består av

plats/villåttinge.d.kt.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:53 av 127.0.0.1