wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare

Användarverktyg

Webbverktyg


arkiv:frimurare-barnhus.a.fs

Frimurare-barnhus (A) församling

Översikt

Frimurarbarnhuset i Stockholm

Plats: Frimurare barnhus (A) kyrksocken
Källa: sources/5522💰, SE/SSA/0816

Historik

1753-
Prinsessan Sofia Albertina föddes hösten 1753. Frimurarelogen S:t Jean Auxiliaire (numera Den Nordiska Första) beslöt att huggfästa händelsen genom en bestående insats till samhällets gagn. Då över hälften av våra nyfödda barn avled av brist på allmän vård vid den tiden, väcktes tanken att insamla pengar till ett spädbarnshus. Genom stor offervilja bland frimurarbröder kunde barnhuset starta sin verksamhet redan den 19 december 1753 i förhyrda lokaler i hörnet av Skeppare- och Storgatan på Ladugårdslandet. Barnhuset hade planerats för 20 spädbarn, men redan under de två första timmarna lämnades 24 barn in för vård.
1756-
Efter en del inledande svårigheter växte barnhusets verksamhet. Genom ett senare efterskänkt lån av Riksens Ständer möjliggjordes 1756 förvärvet av en fastighet vid Malmtorgsgatan 1 där man mottog upp till 100 barn. Fram till 1857 lämnades även understöd åt barn som ej kunde beredas plats på barnhemmet (”barn utomhus”). År 1864 köptes egendomen Kristineberg med Fredhäll och 1867 flyttade barnhuset ut dit, med en expansion som följd. 1925 blev det dags att ånyo skaffa nya lokaler; denna gång köptes Blackeberg och barnhuset flyttade dit 1930.
1760-1900
Tidigt insåg man behovet av undervisning för barnen och från 1760-talet till sekelskiftet 1900 drevs barnhuset egen skolverksamhet, tidvis av banbrytande karraktär.
1934-
Under hela barnhusets verksamhet fäste man stor vikt vid barnens praktiska yrkesutbildning. Antalet barn på barnhuset kulminerade 1934 med 167 barn. Den följande nedgången berodde främst på samhällets sociala omvandlingar.
-1940
Efter noggran prövning inställdes barnhusverksamheten 1940 och barnhuset ombildades till en stiftelse som i stället skulle verka för barns utbildning genom att dels lämna understöd för lägre skolstudier, dels studielån för högre studier.

Arkiv

1753-
DI
1755-
DII
1807-
DIVc
arkiv/frimurare-barnhus.a.fs.txt · Senast uppdaterad: 2024/04/03 01:27 av 127.0.0.1