wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare

Användarverktyg

Webbverktyg


arkiv:adolf-fredrik.a.fs

Adolf Fredrik (A) församling

Arkiv

1 Kyrkoarkiv

1693-
AI
1818-
AII
1880-
AIII
1933-
AVIa
1805-
BIa
1805-
BIb
1805-
BIIa
1805-
BIIb
1916-
BIIc
1741-
CIa
1755-
CIb
1775-
CIc
1757-
CII
1875-
CIII
1886-
CIV
1741-
EI
1742-
EII
1775-
EIV
1741-
FI
1775-
FII
1768-
KIIIa
1684-
LIV

se även

  • 2 Tegner roten (5)
  • 3 Observatorieroten (6)
  • 4 Teknologroten (18)

Översikt

Historik

1675-
Församlingen bildas genom en utbrytning ur Klara församling och införlivning av Kungsbackaförsamlingen under namnet Sankt Olofs församling som namnändrades 1 maj 1775 till det nuvarande.
  • Annexförsamling i pastoratet Klara fs, Barnhusförsamlingen och Sankt Olof (Adolf Fredrik) fs
1691-
30 april Annexförsamling i pastoratet Klara fs och Sankt Olof (Adolf Fredrik) fs.
1752-08-01
utbryts Sabbatsberg fattighus församling som återuppgick 1 juli 1888.
1764-
får S:t Olof sitt särskilda kyrkoråd och övertog därmed fullt självständigt sin ekonomiska förvaltning.
1773-
skiljs Klara och Olofs församlingar åt och den senare fick namnet Adolf Fredrik efter den nyligen avlidne konungen.
1774-
invigs en ny kyrka för Olofs församling av konung Adolf Fredrik, vilket befordrade strävandena till en definitiv skilsmässa från Klara
1775-
Födelser vid Pro Patrias BB införda i förs födelsebok, tom 1865
  • 1 maj Eget pastorat
1786-03-03
införlivas Barnhusförsamlingen.
1865-1929
se särskild födelsebok i stadsarkivet
1879-
födelser vid Sabbatsbergs sjukhus, av barn från andra församlingar ej införda i födelseorten, tom 1906.
  • Böckerna för Sabbatsberg förvaras på stadsarkivet
1889-07-01
införlivas Borgerskapets änkhus församling 1)
1906-05-01
utbryts Gustav Vasa församling och S:t Matteus församling.
  • Den nya Adolf Fredriks församling med ändrade geografiska gränser omfattade därefter två rotar, rote 5 Tegnérroten och rote 18 Teknologroten (f.d. Adolf Fredriks västra rote).
1932-
födelser vid Dr Carl Heijls sjuk- och förlossningshem införda i förs födelsebok, tom 1943

Rådhusrätt: Stockholm RR

Övrigt

Alias: Olof S:t❓församling, -1775 Sankt Olof församling


1) Böckerna för Borgerskapets änkehus förvaras f n hos pastorsämbetet i Matteus
arkiv/adolf-fredrik.a.fs.txt · Senast uppdaterad: 2024/04/03 01:27 av 127.0.0.1