wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare

Användarverktyg

Webbverktyg


karta:hd-ekon:m

Häradsekonomiska kartan, Skåne

 

Rikets allmänna kartverks (RAK) arkiv J112-1|3-❓

Kartblad J112-1-? Malmöhus (M) län

Kartbladens inbördes "läge"

A B C D E F G H I J K L M N
- - 1
- - - - - - - - - - 2
- - - - - - - - - - - - 3
1 2 - - - - - - - - - - - 4
3 4 5 - - - - - - - - - - - 5
6 7 8 - - 14a - - - - - - - 6
9 10 11 12 13 14 15 - - - - - - 7
16 17 18 19 20 21 22 - - - - 8
23 24 25 26 27 28 29 30 31 - - 9
32 33 34 35 36 37 38 - 10
39 40 41 42 43 44 45 - - 11
46 47 48 49 50 51 52 - - 12
53 54 55 56 57 58 59 - - 13
60 61 62 63 64 65 66 67 - - 14
68 69 70 71 72 67a - 15

Skuggade kartblad täcker områden som numera finns i både Malmöhus och Kristanstads län

Malmöhus län, 1910-15

Kartblad J112-3-? Kristianstad (L) län

Kartbladens inbördes "läge"

A B C D E F G H I J K L M N
1 7a
2a 2 3 14a 3a 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16 37 18 19 20
- - 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
- - 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
- 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
- - - 56 57 58 59 60 61 62 63 64 64a
- - - - - 65 66 67 68 69 70
- - - - - - - 71 72 73 74
- - - - - - 75 76
- - - - - - 77 78 79
- - - - - - 80 81 82
- - - - - 83 84 85 86
- - - - - - - 87 88 89
- - - - - 90 91

Skuggade kartblad täcker områden som numera finns i både Malmöhus och Kristanstads län

Kristianstads län, 1926-34

karta/hd-ekon/m.txt · Senast uppdaterad: 2024/04/18 19:01 av Björn