wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:katrineholm.d.dk

Katrineholm (D) domkrets

Översikt

Historik

1971-
Vid tingsrättsreformen bildas denna tingsrätt i Katrineholm av häradsrätten för Oppunda och Villåttinge tingslag.
Domkretsen bildas av tingslaget.
Domsagan omfattar Katrineholms, Flens och Vingåkers kommuner. Till 30 juni 2000 användes förutom Katrineholm, även Malmköping som tingsställe.
2009-04-27
upphör Katrineholms tingsrätt och domkrets och uppgår i Nyköpings tingsrätt och domkrets.

Övrigt

Består av

plats/katrineholm.d.dk.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:53 av 127.0.0.1