wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:eskilstuna.d.fg

Eskilstuna (D) fögderi

Översikt

Historik

1967-1991
avser Eskilstuna fögderi den lokala skattemyndighetens verksamhetsområde i nuvarande Eskilstuna kommun.
Efter detta år omorganiserades skatteväsendet och fögderierna ersattes av en skattemyndighet för varje län – i detta fall den för Södermanlands län.
2004-
uppgår verksamheten i det nybildade Skatteverket.

Eskilstuna fögderi föregicks av flera mindre fögderier.

Övrigt

Består av

plats/eskilstuna.d.fg.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:52 av 127.0.0.1