wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare

Användarverktyg

Webbverktyg


plats:västerbotten-1a.ac.fg

Västerbotten 1a (AC) fögderi

Översikt

Västerbottens första fögderi i Västerbotten län i Västerbotten

Karta:
Arkiv: Umeå (AC) fögderi
Länk: västerbottens+första+fögderi, Topografi-fg

Historik

1728-
finns fögderiet
-1810
omfattar Västerbottens första fögderi Bygdeå, Lövånger och Umeå.
1810-
Vid länsdelningen överförs Lövånger till Västerbottens andra fögderi, medan Nordmaling (med Bjurholms kapell) från Västernorrlands län lades till Första fögderiet.
-1842
namnändras fögderiet till Umeå fg

Övrigt

Västerbottens första fögderi omfattande till 1810 Bygdeå, Lövånger och Umeå. Vid länsdelningen 1810 överfördes Lövånger till Västerbottens andra fögderi, medan Nordmaling (med Bjurholms kapell) från Västernorrlands län lades till Första fögderiet. År 1844 överfördes Nysätra (1820) från Första till Andra fögderiet. År 1886 ändrades fögderiets namn till Umeå fögderi. Kommunindelningen förändrades avsevärt under tiden fram till 1918, då Umeå fögderi omfattade Bjurholm (1815), Bygdeå, Degerfors (1799), Hörnefors (1914), Nordmaling, Sävar (1817), Umeå landsk., Vännäs (1834). Efter omorganisation 1918 omfattade fögderiet Bjurholm, Holmsund, Holmön, Hörnefors, Nordmaling, Sävar, Umeå landsk., Vännäs, Vännäs köping (1928). Den 1 juli 1946 delades fögderiet i Umeå södra fögderi och Umeå norra fögderi.

Delar av fögderiets äldre arkiv torde ha förstörts vid Umeå brand 1888


Alias: 1842/1886- Umeå fögderi

Består av

plats/västerbotten-1a.ac.fg.txt · Senast uppdaterad: 2023/09/11 23:30 av 127.0.0.1