wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:sävar.ac.sn

Sävar (AC) socken

Översikt

Historik

1823-
utbryts Sävars församling ur Umeå landsförsamling.
1862-
Vid kommunreformen överförs ansvaret för de kyrkliga frågorna till Sävars församling och för de borgerliga frågorna till Sävars landskommun.
1925-
utbryts ur landskommunen Holmöns landskommun.
Sävar nedre + övre kbfd
1929-1991
var församlingen uppdelad i två kyrkobokföringsdistrikt: Sävar nedre kbfd och Sävar övre kbfd.
1971-
införs enhetlig kommuntyp och Sävars landskommun ombildas därmed, utan någon territoriell förändring, till Sävars kommun
-1974
uppgår landskommunen i Umeå kommun.
-2007
uppgår församlingen i Sävar-Holmöns församling.
2016-01-01
inrättas distriktet Sävar, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

1869-1944 Överfört

1869-1944 Överfört

1869-
överförs (jämlikt löneregleringsresolution 1867-12-13) Bergvall nr 1, Degerliden nr 1, Floda nr 1, nyhemmanet Forsliden, Högliden nr 1 och 2, Högstmyrliden nr 1 och 2, Lillåtjärn (Lillåtjälen) nr 1, Renträsk nr 1, Ytteråträsk nr 1, Åland nr 1 samt Åträsk nr 1 och 2 från Degerfors församling.
Enligt kungligt brev 1876-05-19 överflyttas byarna även i judiciellt avseende fr.o.m 1877.
1869-01-11
överförs (enligt KB:s utslag) krononybyggena Gräsnäs, Sävträsk, Södra Sjönäs och Ösjön i jordeboken till Bygdeå församling.
1880-05-01
överförs (enligt kungligt brev 1879-09-26) 13/16 mtl Mickelsträsk och 1/8 mtl Risbäck till Umeå landsförsamling.
1886-
överförs (enligt kungligt brev 1885-07-03) 1/32 mtl Avaliden och överloppsmarkerna Sävar nr 1 från Degerfors församling.
1835-
får Ivarsboda, som ursprungligen tillhört Bygdeå, fick p.g.a. kungligt brev 1835-03-13 s.k. kyrkorätt i Sävar.
1891-
överförs (enligt kungligt brev 1889-09-29) Ivarsbodan nr 1 och 2 även i kommunalt avseende och i jordeboken från Bygdeå församling.
1902-
överförs (enligt kungligt brev 1900-11-30) kronofisket Ivarsboda nr 3 från Bygdeå församling.
1931-
överförs (enligt kungligt brev 1930-02-28) vissa smärre obebyggda områden (ägolotter till hemmanen Norum nr 1 och 2) i alla avseenden från Bygdeå församling.
1939-
överförs (enligt kungligt beslut 1938-02-18) vissa områden med en areal av 19.52 km2 från Umeå landsförsamling.
1944-
överförs (enligt Kungl. beslut 26/3 1943) södra delen av kronoparken Hundtjärnliden från Degerfors församling.
Samtidigt överförs norra delen av samma kronopark samt kronoparken Degernäsliden till Degerfors församling.

Socknen har tillhört fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i Västerbotten.
Soldaterna tillhörde Västerbottens regemente.

Tingslag

Fögderi

-1886
Västerbottens första
1886-1946
Umeå

Övrigt

Namnet (1539 Szeuara) kommer från kyrkbyn. Förleden kan vara sä®, 'sjö' syftande på havet. Efterleden kan vara vara, 'höglänt markområde; stenig skogsbacke; grusmark'.

Geotag (location) for:
Sävar sn63º54'18"N;20º32'59"E

Plats

by/gård

 • Bodbyn by
 • Botsmark by
 • Bullmark by
 • Furunäs by
 • Gravmark by
 • Gunnismark by
 • Hemmesmark by
 • Lillåkälen by
 • Sävar kby
 • Tomterna by
 • Tväråmark by
 • Tålsmark by
 • Täfteböle by
 • Täfteå by
plats/sävar.ac.sn.txt · Senast uppdaterad: 2023-01-12 21:04 av Björn