wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:holmön.ac.sn

Holmön (AC) socken

Översikt

Historik

1802-
bildas Holmöns kapellförsamling ur Umeå landsförsamling.
1917-06-01
beslutas det att överföra ansvaret för kyrkobokföringen i kapellförsamlingen från kyrkoherden i Sävar till komministern i Holmön.
1923-08-24
upphör Holmöns skyldighet in att delta i kostnad för underhåll av Sävars kyrka och blev också annexförsamling.
1925-01-01
bildas (enligt beslut den 24 augusti 1923) Holmöns landskommun ur Sävars landskommun.
Samma datum blir Holmön också egen jordebokssocken.
1971-
ombildas Holmöns landskommun, utan någon territoriell förändring, till Holmöns kommun.
1973-
uppgår landskommunen i Umeå kommun.
2006-
uppgår församlingen i Sävar-Holmöns församling.
2016-01-01
inrättas distriktet Holmön, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

Socknen har tillhört fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i Västerbotten.

Övrigt

Namnet kommer från huvudön.

Geotag (location) for:
Holmön63º47'56"N;20º52'18"E

by/gård

  • Gadden
  • Holmö hamn
  • Holmön kby
  • Kerstigärdan gd
  • Klemmetgärdan gd
  • Myrorna by
  • Norrbyn
  • Sörbyn
plats/holmön.ac.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:52 av 127.0.0.1