wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:nysätra.ac.sn

Nysätra (AC) socken

Översikt

Historik

1624-
bildas Nysätra församling genom utbrytning ur Bygdeå församling som kapellag, för att bli helt eget pastorat 1821.
1862-
Vid kommunreformen överförs ansvaret för de kyrkliga frågorna till Nysätra församling och för de borgerliga frågorna till Nysätra landskommun.
-1974
uppgår landskommunen i Robertsfors kommun.
-2002
uppgår församlingen i Bygdeå församling.
2016-01-01
inrättas distriktet Nysätra, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

Socknen har tillhört fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i Västerbotten.
Soldaterna tillhörde Västerbottens regemente.

Tingslag

-1820
se bygdeå tl
1820-1833
Bygdeå
1834-1947
Nysätra
1948-1970
Västerbottens mellersta domsagas

Domsaga

-1821
se Bygdeå tl
1821-1851
Västerbottens norra
1852-1970
Västerbottens mellersta
1971-
Umebygdens tingsrätts

Övrigt

Namnet (1650-talet Nysätra) lär skapats utifrån kyrkbyns namn Nybyn. Efterleden är troligen en vald konstruktion för att skilja sockennamnet från bynamnet.

Plats

by/gård

 • Brände
 • Flarken
 • Gerusalen
 • Granån
 • Grimsmark
 • Gumboda
 • Gumbodahamn
 • Gunsmark
 • Klintsjölänningen
 • Kålaboda
 • Mosta
 • Skäran
 • Slängebo
 • Svenmarken
 • Trehörningsbäck
plats/nysätra.ac.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:53 av 127.0.0.1