wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:umeå.ac.fg

Umeå (AC) fögderi

Översikt

Historik

1843-
bildas fögderiet
1844-
överförs Nysätra (1820) från Första till Andra fögderiet.
1886-
ändras fögderiets namn till Umeå fögderi.
-1918
Umeå fögderi omfattar (kommunindelningen förändrades avsevärt under tiden fram till 1918) Bjurholm (1815), Bygdeå, Degerfors (1799), Hörnefors (1914), Nordmaling, Sävar (1817), Umeå landsk., Vännäs (1834).
1918-
Efter omorganisation omfattar fögderiet Bjurholm, Holmsund, Holmön, Hörnefors, Nordmaling, Sävar, Umeå landsk., Vännäs, Vännäs köping (1928).
-1946
1 juli delas fögderiet i Umeå södra fögderi och Umeå norra fögderi.
1967-
Bildas Lokala skattemyndigheten i Umeå fögderi
-1990
upphör Umeå fögderi då Skattemyndigheten i Västerbottens län biladas, med lokala skattekontor i Lycksele, Skellefteå, Umeå och Vilhelmina.

Övrigt

Delar av fögderiets äldre arkiv torde ha förstörts vid Umeå brand 1888


Alias: Västerbotten första fg

Består av

plats/umeå.ac.fg.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:53 av 127.0.0.1