wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:vännäs.ac.sn

Vännäs (AC) socken

Översikt

Historik

1825-
bildas Vännäs socken ur Umeå socken.
1862-
Vid kommunreformen överförs ansvaret för de kyrkliga frågorna till Vännäs församling och för de borgerliga frågorna till Vännäs landskommun.
1896-11-25
inrättas Vännäs municipalsamhälle inom kommunen
Vännäs köping
1928-01-01
utbryts Vännäs municipalsamhälle ur landskommunen för att bilda Vännäs köping.
1931-1987
var församlingen uppdelad i två kyrkobokföringsdistrikt: Vännäs köpings (sedan Vännäs centralorts) kbfd och Vännäs landskommuns (sedan Vännäsbygdens) kbfd
1939-11-22
inrättas Vännäsby municipalsamhälle inom kommunen, som upplöses -1959.
-1970
förenas landskommunen och köpingen i Vännäs kommun.
2016-01-01
inrättas distriktet Vännäs, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

1869-1942 — Överfört

1869-1942 — Överfört

1869-
överförs (enligt Kammarkollegiets beslut 1869) från Vännäs till Degerfors i jordeboken hemmanet Söderbäck nr 1. I administrativt hänseende hade hemmanet redan tidigare tillhört Degerfors.
1885-
överförs (enligt kungligt brev) hemmanen Berg n:ris 1-2, Mosjön 1-2 och Strand 1-5 i kommunalt hänseende och i jordeboken från Umeå till Vännäs socken.
1942-
överförs (enligt kungligt brev) hemmanet Odlarön (Av hemmanet Odlarön hörde ursprungligen 5/64 mtl till Umeå socken och 3/64 mtl till Vännäs socken) samt Strand 1:26-30 från och med 1942 från Vännäs till Umeå socken.
Samtidigt överförs vissa områden från Umeå till Vännäs socken. Av använd källa framgår inte vilken fastighet som berördes.

Socknen har tillhört fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i Västerbotten.
Soldaterna tillhörde Västerbottens regemente.

Övrigt

Namnet (1539 Wendernes) kommer från kyrkbyn. Förleden synes innehålla vända, 'rörelse runt och tillbaka', efterleden är -näs.

Geotag (location) for:
Vännäs sn63º54'56"N;19º48'13"E

Plats

by/gård

 • Pengfors
 • Penglund
 • Spöland V
 • Spöland Ö
 • Strand
 • Tväråbäck
 • Vännäs kby
  Vännäsby
 • Vännfors
 • Ytterbyn
plats/vännäs.ac.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-12-02 17:27 av Björn