wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:bygdeå.ac.sn

Bygdeå (AC) socken

Översikt

Historik

medeltid
Bygdeå socken har medeltida ursprung och omnämns första gången 1314 i sexårsgärden.
1320~
utbryts Skellefteå socken.
1624-
utbryts Nysätra socken.
Robertsfors kyrksocken
1799-
utbryts Robertsfors bruksförsamling. Ett järnbruk hade 1759- anlagts vid Rickleån.
1835-
får Ivarsboda, som ursprungligen tillhört Bygdeå, enl kungligt brev 1835-03-13 s.k. kyrkorätt i Sävar.
1862-
Vid kommunreformen överförs ansvaret för de kyrkliga frågorna till Bygdeå församling och för de borgerliga frågorna till Bygdeå landskommun.
1930-
delas församlingen i kyrkobokföringshänseende i Bygdeå kbfd och Överklintens kbfd.
1930-1991
var Bygdeå församlingen indelad i två kyrkobokföringsdistrikt: Bygdeå kbfd och Överklintens kbfd.
1974-
uppgår landskommunen i Robertsfors kommun.
1991-
upphör kyrkobokföringsdistrikten
2000-
uppgår Robertsfors församling i denna församling
2002-
uppgår Nysätra församling i denna församling
2016-01-01
inrättas distrikten Bygdeå och Robertsfors, med samma omfattning som motsvarande församlingar hade 1999/2000, och vari detta sockenområde ingår.

1869-1931 Överfört

1869-1931 Överfört

1869-11-01
överförs (enligt KB:s utslag) krononybyggena Gräsnäs, Sävträsk, Södra Sjönäs och Ösjön i jordeboken från Sävars församling.
1870-
överförs hemmanen Lugnet, Skursjön och Slyberget till Burträsks församling.
1872-
överförs 9/64 mtl Norra Stortjärn, 1/8 mtl Trågaliden och 3/16 mtl Älglund från Burträsks församling.
1891-
överförs (enligt kungligt brev 1889-09-29) Ivarsbodan nr 1 och 2 även i kommunalt avseende och i jordeboken till Sävars församling.
1902-
överförs (enligt kungligt brev 1900-11-30) kronofisket Ivarsboda nr 3 till Sävars församling.
1931-
överförs (enligt kungligt brev 1930-02-28) vissa smärre obebyggda områden (ägolotter till hemmanen Norum nr 1 och 2) i alla avseenden till Sävars församling.


Socknen har tillhört fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i Västerbotten.
Soldaterna tillhörde Västerbottens regemente.

Tingslag:

Övrigt

Namnet (1300-talets mitt Bygdha) kommer från ett äldre ånamn, Bygda, nu Rickelån. Ånamnet innehåller bugda, 'bukt; böjning' syftande på åkrokar vid byn Laxbäcken.

Geotag (location) for:
Bygdeå sn64º3'45"N;20º51'41"E

Plats

by/gård

 • Altarliden
 • Bobacken
 • Brände 1)
 • Bydgeå kby
 • Bäck
 • Dalkarlså
 • Djäkneboda
 • Edfastmark
 • Flarken 1)
 • Gerusalen 1)
 • Granån 1)
 • Grimsmark 1)
 • Gräsnäs
 • Gullmark
 • Gumboda 1)
 • Gumbodahamn 1)
 • Gunsmark 1)
 • Jomark
 • Junkboda
 • Klinten
 • Klintsjölänningen 1)
 • Korssjön
 • Kroksjön
 • Krokvattnet
 • Kålaboda 1)
 • Lägdeå
 • Matsneke
 • Mosta 1)
 • Norum
 • Näs
 • Ratu
 • Rickleå
 • Sikeå
 • Sjönäs S
 • Skinnarbyn
 • Skäran 1)
 • Slängebo 1)
 • Svenmarken 1)
 • Sävträsk
 • Trehörningsbäck 1)
 • Uttervattnet
 • Ytterklinten
 • Åkulla
 • Åkullsjön
 • Åkvisle
 • Ödfastmark
 • Öndebyn
 • Ösjön
 • Övastemark
 • Överklinten
plats/bygdeå.ac.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-12-30 01:04 av Björn