wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:oppunda-västra.d.kt

Oppunda V (D) kontrakt

Översikt

Historik

1726-
finns kontraktet
1962-
uppgår kontraktet i Oppunda kontrakt

Övrigt

Kontraktet, som intill 1778 benämndes efter prostens församling, och även därefter ibland kallades Stora Malms kontrakt, omfattade, då det tidigare förtecknades 1930, församlingarna (pastoraten) Julita, Stora Malm, Västra Vingåker samt Östra Vingåker (till 1754 annex till Västra Vingåker).

Består av

plats/oppunda-västra.d.kt.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:53 av 127.0.0.1