wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare

Användarverktyg

Webbverktyg


plats:lund.stift

Lunds stift

Översikt

stiftsvapen: I fält av guld ett balkvis ställt, svart halster med ringskaft uppåt. Lunds stift i Svenska kyrkan

Arkiv: Lunds domkapitel
Länk: lunds+stift, Topografi-stift, Vägledning
Kopia:

Historik

1060
Stiftet bildades genom delning av Roskilde stift. Samtidigt blev också Dalby strax intill Lund huvudort i ett eget stift. Till biskop över Lund sattes engelsmannen Henrik och som biskop över Dalby tysken Egino. Avgränsningarna mellan de två stiften är inte känd. Blekinge verkar inte ha varit en del av Lunds stift förrän under 1200-talet enligt bland andra Knytlingesagan och Necrologium Lundense.
1066-
uppgick Dalby i Lunds stift i samband med biskop Henriks död.
1231-
Under perioden 1231–1645 sammanföll områdets gränser med Lunds stift.
1645-
Därefter övergick Halland till Göteborgs stift och
1660-
övergick Bornholm till Själlands stift, medan Lunds stift fortsatt kom att omfatta Skåne och Blekinge. Detta som anpassningar till de nya riksgränserna. Området har under vissa perioder av medeltiden varit förenat under ett för parterna gemensamt ting på Lerbäckshögen i Lund, ett av de tre huvudting i Danmark där man under medeltiden bland annat valde sina kungar. Senare delades tingets uppgifter upp på de olika landsdelarna. Det första riktigt säkra beviset för att Blekinge var danskt är år 1231, då detta omnämns i Kung Valdemars jordebok. Redan på 1060-talet kristnades landskapet av biskop Egino från Dalby. Adam av Bremen skriver dock i fjärde bokens fjortonde kapitel: ”Men om vi vänder tillbaka till det baltiska havets mynning i norr, möter vi först nordmännen, därefter skjuter det danska landskapet Skåne fram, och öster därom bebor götarna ett vidsträckt område upp till Birka”. I fjärde bokens sjunde kapitel skriver Adam följande: ”Skåne är den yttersta delen av Danmark och utgör en halvö”.

Övrigt

Lund är stiftsstad och Lunds domkyrka stiftskyrka.

Under medeltiden låg hela Skandinavien under ärkebiskopen i Hamburg-Bremen. Kyrkan i de olika länderna i Skandinavien konkurrerade alltså inte med varandra, utan de samarbetade. I Necrologium Lundense (där de olika böckerna är skrivna under 1100-talet och första halvan av 1200-talet) nämns inte på något ställe Blekinge, orter i dåtidens Blekinge eller personer som bor i eller kommer från Blekinge (inte ens i samband med upptagandet av kyrkliga skatter). Några författare har dragit slutsatsen att Blekinge inte har kunnat komma under Lunds stift förrän under 1230-talet. Redan före stiftets formella upprättande fanns dock två biskopar över Skåne, omtalade i de medeltida källorna: Gotebald och Bernhard.

består av

Kontrakt

 • Albo-Järrestad
 • Bara
 • Bjäre
 • Frosta
 • Färs
 • Gärd -1961
 • Gärd 1974-
 • Gärd-Albo
 • Göinge
 • Göinge V
 • Göinge Ö
 • Harjager
 • Helsingborg
 • Ingelstad
 • Karlskrona-Ronneby
 • Ljunit-Herrestad
 • Luggude -1925
 • Luggude 1962-
 • Luggude N
 • Luggude S
 • Malmö
 • Malmö N
 • Malmö S
 • Onsjö
 • Onsjö, Harjager
 • Oxie
 • Oxie, Skytt
 • Rönneberga
 • Skytt -1961
 • Skytt 1974-
 • Torna
 • Vemmenhög
 • Vemmenhög-Ljunit-Herrestad
 • Vemmenhög-Ljunit-Herrestad-Färs
 • Villand
 • Villand-Gärd
 • Åsbo
 • Åsbo N
 • Åsbo S
 • Österlen
plats/lund.stift.txt · Senast uppdaterad: 2024/04/15 12:12 av Björn