wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:saritslöv.m.sn

Saritslöv (M) socken *

Översikt

Historik

Medeltid
socknen har medeltida ursprung.
1542-
utbryts Svenstorps socken
1543-02-17
uppgår socknen i Skurups socken

Övrigt

by/gård

  • Satitlslöv by
plats/saritslöv.m.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:53 av 127.0.0.1