wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:esarp.m.sn

Esarp (M) socken

Översikt

Historik

Medeltid
Socknen har medeltida ursprung.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Esarps församling och för de borgerliga frågorna bildades Esarps landskommun.
1952-
uppgår landskommunen i Staffanstorps landskommun som ombildas 1971 till Staffanstorps kommun.
2000-
uppgår församlingen i S:t Staffans församling.
2016-01-01
inrättas distriktet Esarp, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i Bara härad.
Soldaterna tillhörde Södra skånska infanteriregementet, Torna kompani och Skånska dragonregementet, Torna skvadron, Sallerups kompani, överstelöjtnantens kompani.

Övrigt

Namnet skrevs 1490 Äsarp och kommer från kyrkbyn. Efterleden är torp, 'nybygge'. Förleden innehåller mansnamnet Äsi.
Namnet skrevs före 2 november 1915 även Eserups socken.

Plats

by/gård

  • Alberta
  • Esarp kby
  • Mossheddinge
  • Svinarp
  • Trullstorp
  • Äsarp
  • Örup
plats/esarp.m.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:52 av 127.0.0.1