wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:ystad.m.garnison

Ystad (M) garnison

Översikt

Historik

<1852
bildas garnisonsförsamlingen senast 1852.
1883-10-01
uppgår församlingen i Helsingborgs garnisonsförsamling.

Östergatan-Krypgränd

1801-1816
Mörnerska husarregementet
1816-1822
Cederströmska husarregementet
1822-1859
Kronprinsens husarregemente
1859-1860
Konungens värvade husarregemente
1860-1882
Husarregementet Konung Karl XV
1882-
Kronprinsens husarregemente

Dragongatan

Övrigt

Består av

  • 2do
plats/ystad.m.garnison.txt · Senast uppdaterad: 2022-11-08 18:30 av Björn