wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:vram-södra.m.sn

Vram S (M) socken

Översikt

Historik

Medeltid
Socknen är bildad ur den södra delen av Norra Vrams socken, delen i Luggude härad och Malmöhus län i motsats till den norra delen som före 1889 låg i Södra Åsbo härad och Kristianstads län.
Södra Vrams socken med exklav kallad Hästabackarna, exklaven som omfattar delar av Södra Vrams by samt torp under Billesholms kungsgård. Exklaven var omringad av socknarna Hässlunda, Mörarp och Risekatslösa. Förslag att överföra exklaven till Risekatslösa socken blev inte bifallet av regeringen den 2 november 1888.
1862-
Vid kommunreformen övergår ansvaret för denna del av Norra Vrams socken för de kyrkliga frågorna till Norra Vrams församling och för de borgerliga frågorna bildas Södra Vrams landskommun.
1952-01-01
överförs ett område med 20 invånare och omfattande en areal av 0,03 km², varav allt land, till Bjuvs köping (enligt beslut den 24 mars 1950)
1952-
uppgår Södra Vrams landskommunen i Billesholms landskommun som 1974- uppgår i Bjuvs kommun.
2016-
uppgår församlingen i Bjuvs församling.
2016-01-01
inrättas distriktet Norra Vram, med samma omfattning som Norra Vrams församling hade 1999/2000, och vari detta sockenområde ingår.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i Luggude härad.
Soldaterna tillhörde Norra skånska infanteriregementet, Norra Åsbo kompani och Skånska husarregementet, Fjärresta skvadron, Billesholms kompani.

Övrigt

Namnet tillkom formellt med landskommunens bildande. Namnet Vram innehåller plural av vrå, 'krok, hörn', syftande på någon terrängformation.

Plats 56°03′06″N 12°58′42″Ö

by/gård

 • Bertilstorp
 • Billesholm 1)
 • Billesholm kg
 • Bökebergshus
 • Hästabackarna
 • Jordberga
 • Jönsminne
 • Ljungsgård by
 • Lunnahus
 • Nybrodal
 • Vram S
 • Vram S fälad
 • Östergård

1) del av
plats/vram-södra.m.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:53 av 127.0.0.1