wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare

Användarverktyg

Webbverktyg


plats:degerfors.ac.sn

Degerfors (AC) socken

Översikt

Historik

1768-
bildas Degerfors församling som kapellförsamling ur Umeå landsförsamling.
1800-
var socknen etablerad
1862-
Vid kommunreformen överförs ansvaret för de kyrkliga frågorna till Degerfors församling och för de borgerliga frågorna till Degerfors landskommun.
1924-12-12
inrättas Vindelns municipalsamhälle som upplöstes med utgången av år 1958
1924-1962
var församlingen uppdelad i två kyrkobokföringsdistrikt: Degerfors kbfd och Åmsele kbfd.
1937-07-30
inrättas Hällnäs municipalsamhälle som upplöstes med utgången av år 1962
1941-11-21
inrättas Granöns municipalsamhälle som upplöstes med utgången av år 1958
Åmsele kyrkosocken
1962-
utbryts Åmsele församling ur församlingen som 2006- återuppgår i denna församling.
Vindelns socken
1969-
namnändras landskommunen Vindelns landskommun som 1971 ombildas till Vindels kommun.
1970-
namnändras församlingen till Vindelns församling.
2016-01-01
inrättas distrikten Vindeln och Åmsele, med samma omfattning som motsvarande församlingar hade 1999/2000 och fick 1962, och vari detta sockenområde ingår.

1858-1944 Överfört

1858-1944 Överfört

1858-09-09
överförs genom KB:s utslag 1858-09-09 och kammarkollegii beslut 1869-06-23 Strömsjönäs by samt hemmanen Bäck nr 1, Eckornträsk nr 1-2, Malträsk nr 1, Manjaur nr 1-3, Marielund nr 1, Mårdsele nr 1 och Skurträsk nr 1-3 från Lycksele församling. Dessa byar åtnjöt s.k. lappmarksfrihet till ingången av 1873 och kvarstod därför t.v. dels i Lycksele och dels i Örträsks husförhörslängder.
1869-
överförs (enligt löneregleringsresolution 1867-12-13) Bergvall nr 1, Degerliden nr 1, Floda nr 1, nyhemmanet Forsliden, Högliden nr 1-2, Högstmyrliden nr 1-2, Lillåtjärn (Lillåtjälen) nr 1, Renträsk nr 1, Ytteråträsk nr 1, Åland nr 1 samt Åträsk nr 1-2 till Sävars församling i kyrkligt, administrativt och judiciellt hänseende.
  • överförs byarna Torrberget eller Trollberget (som även förut haft s.k. kyrkorätt i Degerfors), Nyås, Rödålund, Rengård och Rengårdsbäck från Umeå landsförsamling. Om överföringarna i jordeboken meddelade kammarkollegium stadfästelse 5/12 1870.
1886-
överförs (enligt kungligt brev 1885-07-03) 1/32 mtl Avaliden och överloppsmarkerna Sävar nr 1 till Sävars församling.
1939-
överförs (enligt Kungl. beslut 1938-02-18) det s.k. Garpatjärnsskiftet till Bjurholms församling.
1940
överförs (enligt Kungl. beslut 1939-02-03) vissa fyllnadsmarker om 97.85 kvkm från Umeå landsförsamling.
  • Samtidigt flyttas hemmanen Björntjälen, Höglunda och Jämtland om 22.52 kvkm till Umeå landsförsamling.
1944-
överförs (enligt Kungl. beslut 26/3 1943) södra delen av kronoparken Hundtjärnliden till Sävars församling.
  • Samtidigt överförs norra delen av samma kronopark samt kronoparken Degernäsliden från Sävars församling.


Socknen har tillhört fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i Västerbotten.
Soldaterna tillhörde Västerbottens regemente.

Övrigt

Namnet (1539 Degerforssa) kommer från en fors i Vindelälven. Förleden digher betyder 'stor'.

Geotag (location) for:
Degerfors sn64º11'37"N;19º42'7.999"E

Plats

by/gård

  • Granö
  • Hällnäs
  • Tegsnäset
  • Tvärålund
  • Skivsjö
  • Strycksele
  • Åmsele
plats/degerfors.ac.sn.txt · Senast uppdaterad: 2024/02/17 18:27 av 127.0.0.1