wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

arkiv:vännäs.ac.fs

Vännäs (AC) församling

Översikt

Historik

1825-
bildas Vännäs församling ur Umeå lfs
1931-1986
var församlingen uppdelad i två kyrkobokföringsdistrikt: Vännäs köpings (sedan Vännäs centralorts) kyrkobokföringsdistrikt och Vännäs landskommuns (sedan Vännäsbygdens) kyrkobokföringsdistrikt

Häradsrätt: Umeå

Övrigt

Till arkivförteckningen finns en inskannad förteckning över byar och gårdar upptagna i husförhörslängderna. Förteckningen redovisar också om byn eller gården finns upptagen i annan församlings husförhörslängd på grund av ändrade församlingsindelningar.

Arkiv

Kyrkoarkiv

1825-
AI
1900-
AIIa
1912-
AII reg
1873-
AIII
1857-
B
1827-
C
1826-
DI
1827-
EI
1828-
F
1824-
KIII
1827-
P
arkiv/vännäs.ac.fs.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 22:00 av 127.0.0.1