wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:umeå.ac.tl

Umeå (AC) tingslag

Översikt

Historik

1680-
bildas Umeå tingslag.
Umeå tingslag omfattar socknarna Holmsund, Holmön, Sävar, Umeå landsförsamling och Vännäs.
1700-tal
Under 1700- och 1800-talet höll Umeå tingslags häradsrätt ting på olika platser i Umeå socken, bl.a. i sockenstugan, på gästgiverier, på länsmansgården i Grisbacka och under 1800-talet i ett tingshus vid Västra backen i Umeå stad. Ett nybyggt tingshus som låg vid Brogatan i de centrala delarna av staden togs i bruk 1879. Detta tingshus som undkom Umeå stadsbrand 1888 utan skador var i bruk fram till 1958 då det ersattes av ett nytt tingshus på samma tomt.
-1921
1 januari bryts Umeå landsförsamling samt socknarna Holmsund, Holmön, Sävar och Vännäs ut ur Västerbottens södra domsaga och bildar Umeå domsaga som utgjorde ett tingslag. Fr.o.m. 1963 ingick även församlingarna Tavelsjö och Teg (utbrutna ur Umeå landsförsamling) i Umeå domsaga. Till följd av att Umeå landskommun den 1 januari 1965 i judiciellt avseende förenades med Umeå stad upphörde Umeå domsaga. Umeå landsförsamling samt Tavelsjö och Tegs församlingar ställdes under Umeå rådhusrätt medan Holmsunds, Holmöns, Sävars och Vännäs församlingar förenades med Västerbottens södra domsaga.

Domsaga

1680-
Västerbotten södra kontrakt ds
I domsagan ingår även tingslagen Burträsk, Bygdeå, Lövånger och Skellefteå.
1821-
Västerbotten S ds
-1883 I domsagan ingår även tingslagen Degerfors, Lycksele, Nordmaling och Åsele
1884- I domsagan ingår även tingslagen Degerfors och Nordmaling
1921-
Umeå ds

Övrigt

Fr.o.m. 1921 övergick Umeå tingslag till att bliva särskild jurisdiktion under benämningen Umeå domsaga.

Består av

plats/umeå.ac.tl.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:53 av 127.0.0.1